Bijwerkingen van Clozapine

Clozapine is een anti-psychotische geneesmiddelen die werken door het blokkeren van receptoren in de hersenen. Clozapine beheert psychotische stoornissen, waaronder schizofrenie. Als gevolg van de bijwerkingen van deze geneesmiddelen, medische professionals voorschrijven deze medicatie als de patiënt niet heeft gereageerd op andere standaard medicijnen.

Vaak voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van clozapine is duizeligheid, die voorkomt bij 1 op de 5 patiënten, volgens Medicine.net. Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, lage bloeddruk en koorts.

Anticholinerge effecten

Clozapine kan anticholingeric bijwerkingen, die interfereren met de werking van de spieren veroorzaken. Volgens Medicine.net kunnen deze effecten leiden tot "wazig zien, moeilijk urineren en constipatie."

Agranulocytose

Clozapine kan agranuloculocytosis, hetgeen een verlaging van de witte bloedcellen die infectie bestrijden veroorzaken. Dit komt voor bij 1 op de 100 patiënten die clozapine nemen, volgens Medicine.net.

Beslaglegging

Dit medicijn kan toevallen, evenals plotselinge, schokkerige bewegingen van het hoofd en armen veroorzaken. Aanvallen zijn vaker optreden bij hogere doseringen, volgens Drugs.com.

Zeldzame Effects

Zelden voorkomende bijwerkingen geassocieerd met Clozapine omvatten agitatie, verwardheid, huiduitslag, koorts en zwelling in de mond. Als een van deze symptomen zich voordoen, moet de patiënt onmiddellijk naar een ziekenhuis spoedeisende hulp.