Behandling för en avvikit septum

Nässkiljeväggen skiljer höger och vänster näshåla. Istället för att vara mitt i centrum, vilket gör båda sidor är lika, går en avvikit septum på ena sidan. Detta resulterar i en nasal passage är mindre än det andra. Detta kan orsaka en rad komplikationer. Behandlingar inkluderar mediciner och kirurgi.

Klara av symptom

Hantera symtom som post-nasal drip och trängsel är den första raden i behandling för en avvikit septum. Flera mediciner kan lösa dessa problem, och din läkare kommer att vilja utforska detta innan man tar till operation.

När ska Överväg kirurgi

Kirurgi kan vara ett bra alternativ om du upplever betydande luftvägarna blockering, ofta bihåleinflammation eller täta näsblod.

Mediciner

Avsvällande öppna upp luftvägarna. Antihistaminer förhindrar rinnande näsor, vilket kan leda till bihåleinflammation, post-nasal drip och andra problem när du har en avvikit septum. Nasal kortisonspray behandla inflammation och förhindra en rinnande näsa.

Kirurgi

En septumplastik justerar septum tillbaka till mitten av näsan. Denna typ av kirurgi har flera olika metoder och kirurgen kommer att avgöra den mest lämpliga utifrån hur allvarligt ditt tillstånd. Detta kommer att normalisera andning och slem dränering. Det är en poliklinisk procedur som tar 1-2 timmar; får du allmänt eller lokalt narkos.

Post-Kirurgi

Du kommer att uppleva nasal svullnad och inflammation. Sällsynta komplikationer är förlust av luktsinnet och förändringar i form av näsan.