Är kronisk obstruktion lungsjukdom ärftligt?

Kronisk obstruktion lungsjukdom, eller KOL, orsakar mer än 100.000 dödsfall per år i USA och mer än 700.000 sjukhusinläggningar, enligt den amerikanska Centers for Disease Control and Prevention. Men Mayo Clinic rapporterar att endast mycket sällsynta fall är KOL orsakas av en genetisk eller ärftlig sjukdom.

Bakgrund

KOL är en grupp sjukdomar som påverkar lungorna och blockerar luftflödet och gör det svårt att andas. För de flesta av villkoren för KOL, såsom emfysem och kronisk bronkit, de vanligaste orsakerna är rökning eller exponering för skadliga kemikalier och gaser.

Identifiering

Den ärftliga orsaken till KOL kallas alfa-1-antitrypsinbrist. Denna brist beror på en gen som gör att din kropp producerar för lite eller inget alfa-1-antitrypsin, enligt US National Library of Medicine.

Egenskaper

Alfa-1-antitrypsin är en typ av protein som vanligen produceras av levern. Förutom KOL, personer med alfa-1-antitrypsinbrist löper också risk att utveckla leversjukdomen, särskilt barn, enligt Alfa-1-stiftelsen.

Funktion

En av de främsta funktionerna hos alfa-1-antitrypsin är att skydda lungorna från inflammation. Utan detta skydd, lungorna blir mottagliga för täta infektioner och löper större risk för den typ av skada som orsakar KOL.

Behandling

Alfa-1-antitrypsin behandlas vanligtvis med att komplettera nivåer av proteinet genom receptbelagda mediciner. I vissa fall, till patienter med alfa-1-antitrypsinbrist fördel från en lungtransplantation behandling av KOL.