Är Fentanyl lipidlösliga?

Fentanyl är en smärtstillskriven främst för patienter med cancer. Läkemedlet klassificeras som en opioid. Det är mycket lipidlöslig och mycket potent.

Löslighet

Fentanyl har en oktanol-vatten fördelningskoefficient 9550. Detta tyder på en mycket lipidlöslig förening. I jämförelse har morfin en oktanol-vatten fördelningskoefficient 6.

Fördelar

Eftersom fentanyl är mycket fettlösligt, det kan korsa blod-hjärnbarriären snabbt. Därför effekterna av fentanyl är omedelbara och kortlivade.

Tillämpningar

Fentanyl används för att hantera kronisk smärta, vanligen i samband med cancer. Det ordineras efter att patienten utvecklar tolerans mot andra opioider behandlingar.

Biverkningar

Biverkningar av fentanyl inkluderar svag, ytlig andning, svaghet, förvirring och kalla händer. Svullnad i ansiktet, kan läppar eller tunga indikerar en allergisk reaktion mot läkemedlet.

Interaktioner

Fentanyl kan interagera med andra läkemedel, såsom aprepitant, diltiazem, verapamil, klaritromycin, erytromycin, flukonazol och fosamprenavir.

Överväganden

Patienter som använder en MAO-hämmare måste vänta 14 dagar innan du tar fentanyl. Den MAO-hämmare måste rensa kroppen innan fentanyl tas.