Är det möjligt för människor att bli av med sina parasiter?

Parasiter livnär sig på levande organismer. Parasiterna vanliga i människor är oftast så små att de inte är synliga för blotta ögat. Andra visar sig i huden och orsaka symptom som är klart synliga. Människan kan bota sig av dessa parasiter på många olika sätt.

Symtom på parasiter

De flesta parasiter lägger ägg i kroppen som finns i avföring. Andra parasiter som finns i magen kan orsaka sjukdomar som cystor, buksmärtor och "amöbadysenteri, som kännetecknas av blodig avföring och diarré", enligt Des Moines Area Community College. Stora parasiter i kroppen foder på vad människan äter, vilket leder till en minskad mängd absorberad näring i mag-tarmkanalen.

Hud Parasiter

Mindre, mindre farliga hud parasiter, som myggor och löss, kommer att attackera någon människa i närheten. De flesta skolbarn testas för löss och schampo appliceras för att döda parasiter på skallen. Andra hud parasiter inkluderar råtta kvalster, fågel kvalster, vägglöss, loppor och skabb.

Kemiska botemedel

Vissa kemikalier har visat sig döda - eller åtminstone stunt tillväxten av - mänskliga parasiter. Till exempel, klorokin och jodokinol vanligen föreskrivs att bota amöbadysenteri. Choloquine kan också bota parasiter som Plasmodium falciparum. Andra kemiska botemedel inkluderar Piperazin, Pyrantel, Mebendazole och prazikvantel. Personer som lider av parasiter måste träffa en läkare eller specialist för att få tillgång till dessa läkemedel och kemikalier.

Alternativa kurer

Det finns alternativa mediciner och bantning tekniker som kan ta hand om mänskliga parasiter. Hud parasiter kan vanligen kontrolleras med sprayer eller bugg repellenter. Vissa livsmedel som främjar tarmhälsa och renlighet kunde rensa ut eventuella parasiter i mag-tarmkanalen. Vissa främjare av alternativ medicin kan också rekommendera specifika växter och örter som kan skada de parasiter eller öka människors immunitet för att rensa ut parasiter.