Användningsområden för Trazodon

Trazodon är en antidepressiv medicin som påverkar signalsubstanser i hjärnan. Finns i generisk form och under varumärket Desyrel är trazodon föreskrivs för många förhållanden, även om den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) endast har godkänt den för bara en användning.

Funktion

Forskare teoretisera att trazodon hämmar upptaget av serotonin i nerverna i hjärnan och ökar även aktiviteten av serotonin.

Depression

FDA har godkänt trazodon för att behandla depression. Trazodon kan lindra symtom på depression, men botar inte sjukdomen.

Sömnlöshet

Läkare ordinera vanligtvis trazodon som ett lugnande medel för sömnlöshet. Trazodon är effektiv och säker för denna användning, samt en billig generiska läkemedel.

Ångest och Aggression

Trazodon också ordineras för behandling av panikattacker, ångest och agorafobi. Dessutom är trazodon användbar i lugnande aggressivt beteende.

Kokain Tillbakadragande

Läkare ordinerar även trazodon till patienter som genomgår kokain tillbakadragande, eftersom det hjälper med sömnlöshet och förebygga återfall.