Använder för narkotika Dopamin

Dopamin används för många medicinska tillstånd. Det fungerar genom att öka styrkan hos den pumpande kroppen utövar för att få tillräcklig blodtillförsel till hjärtat och njurarna. Det används också för Parkinsons sjukdom och mindre ofta för ADHD.

Funktion

Dopamin används för att behandla chock och lågt blodtryck som kan ha orsakats av skada, kirurgi, infektioner eller trauma. Det används för att förbättra hjärtfunktionen när blodtillförseln har äventyrats.

Signifikans

Dopamin är en neurotransmittor. Det kraftigt påverkan och avsevärt påverkar motor och tänkande regioner i hjärnan. När dopaminnivåerna minskar, kan motorn fungerar och tankeprocess försämras.

Potential

Dopamin används för behandling av Parkinsons sjukdom. Patienter med Parkinsons sjukdom uppvisar låga dopaminnivåer i hjärnan som kan orsaka stelhet, muskelstelhet, en böjd kroppshållning, förlust av balans, gångsvårigheter, sluddrigt tal, långsamma rörelser, frysta ansiktsdrag och kognitiva funktionsnedsättningar.

Överväganden

I ett barn eller en vuxen med låga nivåer av dopamin, kan ADHD leda. Låga nivåer av dopamin störa förmågan att fokusera och att uppmärksamma.

Varning

Höga nivåer av dopamin är kopplade till paranoia, fobier och missbruk. Det kan orsaka oförmåga att möta verkligheten förutom att orsaka ljud blir förstärkt och vrida upp alla sinnen i kroppen.