Använda Advair Machine

Advair är en pulveriserad inandning medicinering i en diskus, en rund plastskiva. Den har ett inbyggt munstycke som ger en uppmätt dos. Skivan innehåller en mätare som anger hur många doser som finns kvar.

Instruktioner

•  Håll diskus i ena handen framför ansiktet vågrätt.

•  Placera tummen på din lediga hand på thumbpiece. Tryck in den så långt det går.

•  Lyssna efter ett "klick".

•  Tryck på spaken igen. Lyssna efter ett andra "klick". En dos är redo.

•  Andas ut genom munnen.

•  Slut läpparna runt munstycket. Andas in genom munnen att bära medicinen till lungorna.

•  Ta bort Diskus från munnen. Håll andan i 10 sekunder.

•  Tryck på thumbpiece mot dig tills munstycket dras och diskus stängs. Den är redo för nästa dos.

•  Skölj munnen med vatten. Spotta ut vattnet.