Andnöd Symtom

Känd medicinskt som dyspné, är andnöd känslan av att inte kunna korrekt andas eller ta in en hel andetag. Även motion har potential att orsaka en omständlig känsla, ofta andnöd ett tecken på att något är allvarligt fel, enligt Mayo Clinic.

Egenskaper

Andnöd ofta känns som täthet i bröstet, och det kan åtföljas av kippa eller väsande andning. Det kan kännas som om någon trycker ner på dig eller klämma dig inne.

Typer

Andnöd kan inträffa bara en gång, eller det kan vara ett kroniskt problem som ofta uppstår.

Orsaker

Ibland är andnöd orsakad av att vara ur form, panikattacker, anemi, astma, bronkit, fetma och kronisk bihåleinflammation.

Risker

Allvarliga hälsorisker som orsakar andfåddhet symtom arytmi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lunginflammation och tuberkulos. Lungsjukdomar - såsom lungcancer, emfysem, interstitiell lungsjukdom och lungemboli - har också potential att orsaka andnöd.

Överväganden

Om andnöd gör det svårt för dig att fungera eller åtföljs av bröstsmärta, svimning, illamående eller kräkningar, sök akut medicinsk vård, särskilt om det sker under lätta aktiviteter som att gå upp och ner för trappor eller utför vardagliga sysslor. Andra tecken på att du bör se din läkare är andnöd i vila, sömnsvårigheter på grund av andningssvårigheter, väsande andning, hög feber eller en ihållande hög hosta.