Allicin för Infection

Allicin är den kemiska ansvarig för den karakteristiska lukten av vitlök. Kategoriseras som en växtkemiska, Allicin har medicinska egenskaper och kan användas för att förhindra infektioner.

Ursprung

Vitlök producerar allicin som en defensiv åtgärd mot insekter och bakterier. Den tillverkas av alliin hjälp av enzymet alliinase. Diallyl trisulfade liknar allicin och syntetiseras kemiskt.

Egenskaper

Allicin är en thiosulfinate med antibakteriella egenskaper. Det är också ett starkt oxidationsmedel. Den kemiska formeln för allicin är C6H10OS2.

Funktion

Allicin inaktiverar bakterier förmåga att orsaka infektion. Det primära målet för allicin är SH-grupper i bakterierna.

Fördelar

Allicin minskar risken att utveckla magsår och magcancer. Det minskar också blodfetter. Den kemiska analoga, diallyl trisulfade, används för att behandla bakteriella infektioner eller svampinfektioner.

Nackdelar

Allicin är aktiv under en kort tidsperiod, sönderdelas snabbt och har en obehaglig lukt. Dessa tre egenskaper hindrar kommersiell produktion av allicin.