Akutvård för kvicksilverförgiftning

Kvicksilver är ett giftigt ämne som finns i en mängd olika föremål och lösningar, bland annat några glastermometrar, lysrörslampor, batterier och äldre antiseptiska medel som rött mercurochrome. Kvicksilverförgiftning är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Bakgrund

Behandlingen för kvicksilverförgiftning varierar beroende på vilken typ av kvicksilver som du har blivit utsatt för och hur du kom i kontakt med den, enligt US National Library of Medicine.

Typer av Mercury

Elementärt kvicksilver som finns i glödlampor och termometrar orsakar oftast lite skador vid förtäring eller beröring, men är farlig vid inandning. Oorganiskt kvicksilver som ingår i batterier och i gamla mediciner är giftigt vid förtäring, inandning eller om det är tillåtet att stanna på huden under en längre tid, varnar US National Library of Medicine.

Behandling

Elemental kvicksilverförgiftning på grund av inandning behandlas syrgas och sugande kvicksilvret ur dina lungor, följt av receptbelagda läkemedel för att avlägsna kvicksilver från kroppen. Oorganiskt kvicksilverförgiftning inkluderar administrera vätskor intravenöst, med hjälp av aktivt kol för att absorbera kvicksilver i magen vid förtäring och använder mediciner för att ta bort kvicksilver från kroppen.

Tidsplan

Organiska kvicksilverförgiftning behandling sker oftast under många månader och består endast av receptbelagda mediciner. De vanligaste är DMPS och DMSA, enligt Harvard University.

Prognosis

Framgången för behandling beror till stor del på hur allvarlig exponeringen, med stora doser som har potential att orsaka hjärnan eller njurskada eller dödsfall. Organiska kvicksilverförgiftning är mycket svårbehandlad och kan orsaka permanenta hjärnskador, förklarar US National Library of Medicine.