Vilken effekt kommer Mannitol Ha på njure funktion?

Mannitol är ett receptbelagt diuretikum läkemedel som är tillgängligt under Osmitrol och Resectisol varumärken. Läkare kan ordinera detta läkemedel för att öka urinering eller minska trycket runt hjärnan eller inuti ögonen.

Tvångsurinproduktion

Enligt Drugs.com, kan en läkare administrera mannitol till en patient med plötslig njursvikt tvinga njurarna att producera och utsöndra urin.

Njure Avstängning

Patienter med nedsatt njur funktion kan ta mannitol att förhindra njurarna från att stängas av.

Toxin Eliminering

Läkare kan ordinera mannitol att hjälpa patienter utsöndrar giftiga ämnen ur kroppen snabbare genom att öka frekvensen av urinering och urinvolym produktion.

Njursjukdom

Mannitol kan ha en skadlig effekt på patienter med långvarig eller allvarlig njursjukdom. Patienter bör berätta sin läkare om eventuella problem med njurarna som de har.

Drug Administration

Mannitol administreras på en klinik eller sjukhus via en injektion eller intravenös infusion.