Vilka är de långsiktiga effekterna av Lorazepam?

Lorazepam används typiskt för att behandla ångest. Dess användning rekommenderas inte för personer med en primär diagnos av depression eller psykos. En läkare bör utvärdera din användning av Lorazepam regelbundet för att bedöma dess användbarhet, eftersom långvarig användning kan leda till många biverkningar.

Ökade Episodisk Depression

En befintlig diagnos av depression och långvarig användning av lorazepam kan orsaka symptom på depression för att återuppstå eller förvärra.

Möjlig Andnings Nedgång

Långvarig användning av lorazepam kan ge en negativ reaktion på respiratoriska processer, bland annat en minskning av förmågan att andas.

Lägre Tolerans för alkohol

Långsiktig och kortsiktig användning av lorazepam sänker kroppens tolerans mot andra läkemedel och alkohol.

Möjlig fysiskt och psykologiskt beroende

Långvarig användning kan leda till både fysiskt och psykiskt beroende.

Möjlig Toxic Psykos

Långvarig användning av lorazepam kan ge upphov till att vara i ett konstant tillstånd av berusning, vilket resulterar i toxisk psykos.

Möjliga Utsättningssymtom Med Upphörande

Med lorazepam så ont om tid som en vecka och sedan stoppa plötsligt kan orsaka abstinenssymtom såsom irritabilitet, förvirring, sömnlöshet och yrsel, bland många andra symptom.