Soorten Electronic Health Records

Elektronische medische dossiers werden aangeprezen als een manier om de patiëntenzorg efficiënter en effectiever en ook om de kosten voor gezondheidszorg besparen te maken. Hier volgt een korte uitleg van de verschillende soorten informatie die is opgeslagen op deze EPD.

Aantekeningen

Artsen en verpleegkundigen aantekeningen gemaakt tijdens het verblijf van een patiënt kan worden ingevoerd in het EPD voor een continuïteit van de zorg te waarborgen. Ook zijn deze notities kunnen worden om in de toekomst genoemd als een patiënt naar een volgend bezoek aan het ziekenhuis te maken.

Documenten

Inherent aan elk bezoek of verblijf naar een arts of ziekenhuis zijn een aantal documenten die de patiënt moet ondertekenen. Deze documenten kunnen worden gedigitaliseerd en maakte een deel van uw EPD.

Database-informatie

Laboratorium testresultaten, metingen van verschillende instrumenten en dergelijke in de EPD kan de basis voor databases, die vervolgens kunnen worden omgezet in grafieken en grafieken om artsen zorgbesluiten vormen.

Foto's

X-stralen en andere typen scans in de EPD, die kan ze gemakkelijker bereikbaar door artsen worden opgenomen.

Medicijnen

Een lijst van geneesmiddelen aan een patiënt, en reacties op de geneesmiddelen, kan de EMD bewaard en gebruikt het zorgen voor de medicijnen worden afgegeven.