Rol van de Nurse Educator betrekking Accountability

Rol van de Nurse Educator betrekking Accountability

Verpleegkundige opvoeders worden geregeld door een gedragscode en het doel van het verbeteren van de kennis van professionele verpleegkundigen. De zorgverleners werken onder een gevestigde collecties van de statuten en wetten ontworpen om consistentie en een ethische code.

Plichten

Een verpleegkundige opvoeder draagt ​​veel hoeden tijdens het uitvoeren van routinematige taken. De opgeleid en gecertificeerd zijn verzorgers dienen als leraren, mentoren, onderzoekers en begeleiders om studenten verpleegkunde. Verpleegkundige opvoeders zijn belast met de uitdaging van niet alleen het instrueren toekomstige verpleegkundigen maar met behoud van verslagen en zich te houden aan de verantwoordingsplicht normen van zowel het leren instelling en staat de gezondheidszorg wetten.

Code of Ethics

De ethische principes die het mandaat verantwoording normen en hebben betrekking op een goedgekeurde gedragscode omvatten student ontwikkeling, content competentie, geldig en waarheidsgetrouw evaluatie van studenten, financiële integriteit, respect voor collega's, en het streven naar professionaliteit.

Ideologie

De Amerikaanse Vereniging voor Collegiate Nursing vestigde een professionele ideologie in 1998 om professionele waarden en het streven naar levenslang leren op het gebied van de gezondheidszorg te verbeteren. Verpleegkundige opvoeders zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van toekomstige verpleegkundigen aan patiënten tegen schade te beschermen en op te nemen huidige verpleging innovaties in het curriculum.