Medicinering för Barretts esofagus

Med tiden kan sura uppstötningar orsaka en komplikation som kallas Barretts esofagus. Detta inträffar när slemhinnan i matstrupen missfärgas och när vävnaden genomgår cellförändringar. Enligt National Health Institute, kommer cirka 1 procent av de personer med Barretts esofagus utveckla matstrupscancer vid ett senare tillfälle. Behandling av Barretts esofagus innebär behandling av sura uppstötningar för att förhindra ytterligare skador.

Symptom

Barretts esofagus är associerad med följande symtom: halsbränna, bröstsmärta, sväljsvårigheter, kräkningar av blod och blodig eller svart avföring. Vissa personer kan inte ha några märkbara symptom av Barretts esofagus.

Diagnos

Läkare diagnostisera Barretts esofagus med hjälp av endoskop tentor och vävnadsbiopsier.

Antacida

Antacida rekommenderas att neutralisera magsyra. Antacida ger snabb lindring av refluxsymtom.

H-2-receptorblockerare

H-2-receptorblockerare används regelbundet för att lindra sura uppstötningar. H-2-receptorblockerare finns antingen över disk eller recept.

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare fungerar genom att blockera produktionen av magsyra, så att matstrupen kan läka. Protonpumpshämmare såsom Prevacid och Prilosec finns tillgängliga över disk.