Fyra Primära symtom på Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som påverkar rörelse. Den vanligaste formen är idiopatisk Parkinson - idiopatisk eftersom den exakta orsaken är okänd.

Symptom

Det finns flera symptom vid Parkinsons men de flesta patienter utvecklar inte alla symptom. De primära symtomen vid Parkinsons är bradykinesi (långsamma rörelser), skakningar, stelhet och Parkinsons gång. Symtomen börjar vanligen på ena sidan av kroppen.

Bradykinesi

Bradykinesi innebär svårigheter att initiera rörelser och svårighet att fylla en rörelse pågår. Detta beror på en fördröjning i signalöverföringen från hjärnan till skelettmusklerna.

Tremors

Tremors tenderar att inträffa i handen eller foten när benet är i vila. Skakningar kan också förekomma i underarmen, munnen och hakan.

Styvhet

Med stelhet, musklerna blir stela och styvhet tenderar att bli värre under rörelse. Stelhet producerar också muskelsmärta och en mask-liknande ansiktsuttryck.

Parkinsons Gait

På grund av nedskrivningar i musklerna som justerar hållning, personer med Parkinson utvecklar balansproblem och en distinkt, ostadig gång. De tenderar att luta onaturligt bakåt eller framåt, har minskat arm gungor och ta små blanda steg. De kan frysa halva steg och har svårt med svängar. Falls är vanliga hos personer med Parkinson.