Fenobarbital Side Effects

Fenobarbital is een medicijn gebruikt voor het voorkomen van epileptische aanvallen. Het geneesmiddel werd gebruikt voor een lange tijd, en de meeste artsen niet meer fenobarbital voorschrijven tenzij andere drugs niet werken vanwege de bijwerkingen. In ontwikkelingslanden, fenobarbital nog steeds een gemeenschappelijke recept voor aanvallen zijn omdat het de minst dure anti-epilepsie medicijn beschikbaar.

Side Effects

Bijwerkingen van fenobarbital zijn vermoeidheid, depressie, hyperactiviteit bij kinderen, duizeligheid, problemen met het geheugen, geagiteerde stemming, verwarring, onhandigheid, onderdrukking van de absorptie van calcium en verminderd libido.

Allergische reactie

Tekenen van een allergische reactie omvatten ademhalingsproblemen, een gezwollen mond of tong, netelroos, huiduitslag en jeuk.

Overwegingen

Fenobarbital kan de werkzaamheid van orale anticonceptiva verminderen, zodat vrouwen die voor de zwangerschap moet een andere methode van anticonceptie te gebruiken vermijden. Het risico op aangeboren afwijkingen vergroot bij gebruik van fenobarbital tijdens de zwangerschap.

Langetermijneffecten

Gebruik van fenobarbital langdurig kunnen veranderingen in de samenstelling van zachte weefsels veroorzaken, samen met verdikking van de huid en verharding van de gewrichten.

Zelden voorkomende bijwerkingen

Fenobarbital kan angst, snelle hartslag, verhoogde epileptische activiteit en zelfs de dood veroorzaken. Deze effecten zijn zeldzaam, maar kunnen ernstig of fataal zijn.