De effecten van luchtverontreiniging en bijbehorende kosten

Sinds de industriële revolutie, de tol van de luchtvervuiling en de bijbehorende kosten zijn gestegen. Met de ontwikkeling van de industrie kwam de opkomst van toxische emissies die extreme milieu-risico's te dragen. Al het leven op de planeet is in gevaar. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn de industrie en kolengestookte centrales. Deze emissies hebben verstrekkende gevolgen, potentieel vervuilende niet alleen onze lucht, maar ook onze watervoorraden en land.

Habitatverlies

Luchtverontreiniging treft leefgebied niet alleen in de directe omgeving van de bron, maar ook ver van de locatie. Luchtverontreiniging met zwaveldioxide gecombineerd met vocht in de lucht zure regen creëren. Zure neerslag leidt tot verzuring van meren en bodems. Meren en zuur kan steunen leven, wat resulteert in verlies van habitat.

Economisch verlies

Zure regen en andere bronnen van luchtverontreiniging te brengen aanzienlijke economische verliezen als gevolg van schade aan gewassen en andere effecten. Een onderzoek uit 2004 gepubliceerd in het Journal of Environmental Sciences, meldt jaarlijkse economische verliezen als gevolg van zure regen van $ 13300000000 in China. Europa en Noord-Amerika hebben gemeld soortgelijke economische verliezen. Duidelijk, luchtvervuiling is een wereldwijd probleem.

Kustgebieden

Kustgebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor de effecten van luchtverontreiniging door broeikasgassen. De uitstoot van kooldioxide te creëren een barrière die straling voorkomt het verlaten van het maaiveld en het voorkomen van de aarde vanuit de afkoeling 's nachts. Het resultaat is een stijging van de zeespiegel van smeltende permafrost en de ijskappen. De Federal Emergency Management Agency meldt dat de Amerikaanse kusten zijn eroderen 1-4 voeten elk jaar. Zoals kustlijnen eroderen, kustwetlands omzetten naar open water. Zonder de bescherming tegen overstromingen van wetlands, is er minder bescherming tegen tropische stormen en stormvloeden in deze gebieden.

Langetermijneffecten

Luchtverontreinigende stoffen zoals kwik in de lucht vormen milieuproblemen op lange termijn. Atmosferische kwik in het milieu door middel van afvalverbranding en kolengestookte centrales. In het milieu wordt kwik omgezet in zijn dodelijker vorm. Het gevaar van kwik luchtverontreiniging ligt in het vermogen te accumuleren in plantaardige en dierlijke weefsels. Dieren hoger in de voedselketen vaker dodelijke hoeveelheden kwik accumuleren in het weefsel, compounding het effect van vervuiling.

Human Cost

De effecten op de mens vertegenwoordigt de hoogste kosten van luchtverontreiniging. Een Cornell University studie 2007 meldde dat de hele wereld, de vervuiling in al zijn vormen veroorzaakt 40 procent van alle sterfgevallen wereldwijd. Luchtverontreinigende stoffen zijn gekoppeld aan een aantal ernstige gezondheidsproblemen zoals longkanker, respiratoire en neurologische aandoeningen, en geboorteafwijkingen.