Borden en symptomen van Pyschotic Depressie

Borden en symptomen van Pyschotic Depressie

Psychotische depressie, die ook kunnen worden aangeduid als belangrijke depressie met psychotische kenmerken, is een ernstige geestelijke stoornis. Degenen met een psychotische depressie ervaring symptomen van zowel depressie en psychose. Depressie - die ook een zware depressie, ernstige depressieve stoornis of klinische depressie kan worden genoemd - verwijst naar de aanhoudende verdrietig en hopeloos stemmingen en gevoelens die kunnen interfereren met de normale werking. Volgens de National Institutes of Health (NIH), psychose een verlies van contact met de werkelijkheid.

Depressie Symptomen

Degenen met een psychotische depressie zal ervaren een aantal symptomen van depressie. Symptomen van depressie kunnen zijn verdriet, hopeloosheid, hulpeloosheid, waardeloosheid, pessimisme, of schuldig gevoelens en stemmingen. Gedragsmatige symptomen van depressie kunnen zijn: vermoeidheid, verlies van interesse in aangename activiteiten, slapeloosheid of verslapen, verminderde eetlust of te veel eten, rusteloosheid, agitatie, huilbuien en moeite met concentreren en het nemen van beslissingen. Depressie kan manifesteren in fysieke symptomen zoals chronische pijn zonder duidelijke oorzaak die niet reageert op behandeling. Suïcidale gedachten en pogingen, en een preoccupatie met de dood kunnen ook symptomen van depressie.

Psychose Symptomen

Volgens de NIH, psychotische symptomen zijn meestal een zekere hallucinaties en wanen. Hallucinaties zijn de percepties van de dingen die niet bestaan, terwijl wanen zijn valse overtuigingen. De inhoud van dergelijke hallucinaties en wanen kan een depressieve element, zoals het horen van stemmen, dat de persoon kritiek hebben, vertel hen dat ze kwaad of dringen er bij de persoon te schaden of zichzelf te doden. Andere symptomen van psychose kan omvatten ongepast emotionele displays, chaotisch of onbegrijpelijke gedachten en spraak, verwarring en onnodige achterdocht en angst.

Andere symptomen

Er zijn andere symptomen van psychotische depressie die niet noodzakelijkerwijs typisch depressie of psychose. Volgens WebMD.com, kan een aantal veel voorkomende symptomen van depressie met psychotische kenmerken zijn angst, hypochondrie en verminderde cognitie. Enkele veel voorkomende lichamelijke symptomen kunnen zijn agitatie, constipatie en immobiel te blijven voor langere tijd.

Complicaties

Degenen die lijden aan psychotische depressie kan zijn zich ervan bewust dat de hallucinaties, wanen en onlogische gedachten die ze ervaren hebben geen basis in de werkelijkheid, volgens WebMD.com. Zij kunnen in verlegenheid gebracht door of schamen voor hun gedachten, en ze niet te melden bij artsen of verzorgers. Door niet openbaarmaking van de volledige omvang van hun symptomen, degenen die lijden aan psychotische depressie niet nauwkeurig gediagnosticeerd.