Biverkningar av Malarone

Malarone är varumärket av drogen kombinationen atovakvon och proguanil hydroklorid. Distribuerad av GlaxoSmithKline, är Malarone föreskrivna för att förebygga eller bota malaria. Biverkningar är vanligtvis milda, men är värre när högre doser behövs.

De vanligaste Effects

I kliniska studier var de vanligaste biverkningarna var buksmärtor, illamående, kräkningar och huvudvärk. Dessa biverkningar inträffade i mellan 10 och 17 procent av deltagarna.

Andra biverkningar

Biverkningar erfarenhet 5 till 8 procent av deltagarna fanns diarré, yrsel, aptitlöshet, kraftlöshet och ovanliga drömmar.

Mindre vanliga biverkningar

Mindre vanliga biverkningar som förknippas med Malarone inkluderar hosta, munsår, ryggont och sömnsvårigheter.

Allvarliga biverkningar

Sällsynta men allvarliga biverkningar är svåra kräkningar eller diarré, viktminskning, svår trötthet eller yrsel, feber och muskelvärk. En läkare bör behandla dessa biverkningar omedelbart.

Jämförelse

På grund av sin låga risk för biverkningar, är Malarone anses vara ett bättre val än andra malariamedel såsom meflokin hydroklorid (Lariam) eller kinin. Klorokin var den tidigare medicinering av val, men malaria har blivit resistenta mot detta läkemedel.