Biverkningar av Elmiron

Elmiron är det enda märkes version av det generiska läkemedlet pentosanpolysulfat. Tillverkas av Ortho-McNeil Pharmaceutical, det är föreskrivna för att behandla urinblåsan obehag och smärta till följd av interstitiell cystit, en sjukdom som orsakar blåsväggen att ärr och svälla.

Vanliga biverkningar

Enligt Ortho-McNeil, biverkningar av Elmiron är vanligen sällsynta och milda. De omfattar vanligtvis buksmärtor, onormal leverfunktion, blodig avföring, diarré, yrsel, huvudvärk, illamående, hudutslag och magbesvär.

Håravfall

En annan vanlig biverkning är håravfall, vilket tenderar att påverka endast ett område av skalpen. Håret växer ut igen efter användning av Elmiron stannar.

Blödning

Eftersom Elmiron är en svag blodförtunnande (antikoagulantia), kan blödningar öka under användning. Som ett resultat av lämpliga försiktighetsåtgärder krävs om användaren startar antikoagulantia eller har kirurgi.

Medical Intervention

Ytterligare biverkningar av pentosanpolysulfat inkluderar halsbränna, dåligt humör och problem som faller eller återstående sover. Om någon av Elmiron s vanligaste biverkningarna kvarstår eller förvärras, kontakta läkare.

Allvarliga biverkningar

Medicinsk hjälp behövs omedelbart om en användare upplever onormal blödning eller blåmärken; svart, blodigt röda eller tjärliknande avföring; kraftigt blödande tandkött; näsblod; eller kräkas innehållande blod eller partiklar som liknar målet kaffe.